Thành lập doanh nghiệp 

        

Nội dung thực hiện – Thành lập Công ty TNHH 1TV

– Thành lập Công ty TNHH 2TV

– Thành lập Công ty cổ phần

Thông tin khách hàng cần cung cấp – Tên công ty

– Địa chỉ công ty

– Ngành nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ

– CMND thành viên góp vốn

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp   CMND công chứng
Thời gian thực hiện   3 – 4 ngày
Kết quả khách hàng nhận được – Đăng ký kinh doanh (bản gốc)

– Điều lệ công ty

– Dấu tròn công ty

– Dấu chức danh

Lệ phí

  2 triệu + con dấu 800k

1.    Kế toán thuế Hạ Long hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thành lập công ty

  • Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp
  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh
  • Tư vấn về mức vốn điều lệ.
  • Tư vấn về địa chỉ công ty, doanh nghiệp.
  • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức công ty.

2.     Kế toán thuế Hạ Long hỗ trợ tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp

  • Tư vấn thành lập công ty cổ phần.
  • Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên.
  • Tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

3.     Kế toán thuế Hạ Long sẽ đại diện quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan hành chính nhà nước

 

083 6683 528