Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập doanh nghiệp chỉ từ 800.000 VNĐ. Trả giấy đăng ký kinh doanh trong 3 – 4 ngày

Nội dung thực hiện – Thành lập Công ty TNHH 2TV
Thông tin khách hàng cần cung cấp – Tên công ty

– Địa chỉ công ty

– Ngành nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ

– CMND thành viên góp vốn

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp   CMND công chứng
Thời gian thực hiện   3 – 4 ngày
Kết quả khách hàng nhận được – Đăng ký kinh doanh (bản gốc)

– Điều lệ công ty

– Dấu tròn công ty

– Dấu chức danh

Lệ phí 2 triệu + con dấu 800k

 

Share this post


083 6683 528