Dịch vụ bảo hiểm xã hội

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

I/ Dịch vụ làm hồ sơ BHXH lần đầu trọn gói. 
Soạn thảo hồ sơ và thực hiện đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, làm hợp đồng lao động, bảng lương. Đồng thời giải trình không bị truy thu đối với những công ty đã thành lập từ lâu hoặc truy thu theo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp.Đảm bảo không truy thu thời gian trước.

II/ Dịch vụ theo dõi BHXH, BHYT, BHTN  hàng tháng: (Tùy theo số lượng người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Doanh nghiệp)

Bao gồm những công việc sau:

– Hồ tăng giảm lao động, chốt sổ BHXH.

– Hồ sơ điều chỉnh lương, điều chỉnh thông tin cá nhân.

-Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và hồ sơ tai nạn lao động.

– Hồ sơ cấp sổ BHXH khi bị mất hoặc hư hỏng.

– Hồ sơ gộp sổ khi phát hiện người lao động có nhiểu sổ BHXH.

– Đối chiếu và thông báo số tiền bảo hiểm phải nộp hàng tháng.

– Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

– Hồ sơ tiếp đoàn kiểm tra Doanh nghiệp của BHXH, Liên đoàn, UBND và Thanh tra Sở LĐ TB&XH

– Bàn giao các số liệu khi có yêu cầu

III/ Dịch vụ theo dõi hồ sơ lao động hàng tháng

– Lập hồ sơ báo cáo đợt phát sinh tăng giảm lao động hàng ngày.

– Lập hồ sơ giải quyết chế độ (ốm đau, thai sản, dưỡng sức)

– Lập hồ sơ xác nhân quá trình BHXH (chốt số nghỉ việc)

– Gia hạn thẻ BHYT khi hết hạn

– Điều chỉnh thông tin trên số BHXH, Thẻ BHYT khi có sai sót

– Gộp số BHXH khi lao động có nhiều số

– Đối chiếu thông báo chi phí phát sinh về BHXH hàng ngày hoặc khi đơn vị yêu cầu.

– Báo cáo số tiền BHXH phải đóng hàng ngày.

083 6683 528