Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập doanh nghiệp chỉ từ 800.000 VNĐ. Trả giấy đăng ký kinh doanh trong 3 – 5 ngày

A. Hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Danh sách cổ đông sáng lập;

3. Điều lệ công ty;

4. Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

B. Thời hạn giải quyết  

03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả thực hiện 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Con dấu công ty

D. Phí dịch vụ 1.500.000đ (Giá áp dụng KH thuê dịch vụ kế toán sau khi thành lập DN)

* Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ mục 1, 2, 3, 5 sẽ do Kế toán Hạ Long soạn thảo. Khách hàng chỉ cần cung cấp giấy tờ tại mục 4

 

Share this post